Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

Zielona zmiana

Dzięki zielonej zmianie sprostamy globalnym wyzwaniom przyszłości i zwiększymy wartość Grupy Kapitałowej ENEA.

Planujemy osiągnąć neutralność klimatyczną dzięki rozwojowi odnawialnych źródeł energii. Równolegle podjęliśmy działania w kierunku wydzielenia ze struktur Grupy aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

(CCGT – Combined Cycle Gas Turbine, Blok Gazowo-Parowy)

Wzrost mocy zainstalowanej w OZE będzie się odbywać poprzez akwizycje, rozwój własnych projektów, a także przy współudziale partnerów biznesowych.

Podczas prac nad aktualizacją strategii rozwoju i modelu biznesowego założono poniższy spadek intensywności emisji CO2, uwzględniając przy tym zarówno planowane wydzielenie wybranych aktywów wytwórczych Grupy ENEA opartych na węglu kamiennym do NABE, jak i zaangażowanie Grupy w nowe instalacje OZE oraz inwestycje w bloki gazowo-parowe na terenie Elektrowni Kozienice.

we wszystkich obszarach naszej działalności są szacowane na ponad 68 mld zł. Planowane inwestycje będą mogły być finansowane zarówno środkami własnymi Grupy ENEA, jak i kapitałem pozyskanym przez spółki Grupy ze źródeł zewnętrznych, przy zachowaniu bezpiecznej wartości wskaźnika długu netto do EBITDA.

Zielona transformacja

Zadaniem, jakie przed sobą postawiliśmy, jest „Zielona zmiana ENEI”, rozumiana jako zrównoważona transformacja Grupy, która umożliwi jej wzrost wartości, a do 2050 r. także osiągnięcie neutralności klimatycznej.

Paweł Majewski Prezes Zarządu
26,4 TWh
wytworzonej
energii elektrycznej
2,4 TWh
wytworzonej
energii z OZE
21,2 mld zł
przychodów
3,6 mld zł
EBITDA

ESG w modelu
biznesowym

Chcąc być gotowi na wyzwania, z jakimi aktualnie muszą się mierzyć polskie koncerny energetyczne, w 2021 r. pracowaliśmy nad aktualizacją swojej strategii tak, aby w pełni odpowiadała ona nowym uwarunkowaniom zewnętrznym oraz umożliwiała wiarygodną i efektywną transformację organizacji.

Wyniki wyszukiwania