Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

Struktura Grupy ENEA

GRI:[ ]
  • 102-5

Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej ENEA jest ENEA S.A. Jej większościowym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który posiada 51,50% udziałów w kapitale zakładowym.

W ramach Grupy funkcjonuje 7 wiodących podmiotów:

ENEA S.A. (obrót energią elektryczną)

ENEA Operator sp. z o.o. (dystrybucja energii elektrycznej)

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.,
ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
oraz ENEA Nowa Energia sp. z o.o. (produkcja i sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej),

ENEA Trading sp. z o.o. (handel hurtowy energią elektryczną)

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. (wydobycie węgla)

Pozostałe podmioty świadczą działalność pomocniczą w odniesieniu do wymienionych spółek.

Struktura Grupy uwzględniająca udziały mniejszościowe posiadane przez ENEA S.A. oraz jej spółki zależne

eneaSA-2022-01 eneaSA-2022-01

W strukturze Grupy uwzględniono również udziały mniejszościowe posiadane przez ENEA S.A. oraz jej spółki zależne – stan na dzień 31.12.2021 r.

1 czerwca zarejestrowano w KRS połączenie ENEA Innowacje sp. z o.o. z ENEA Badania i Rozwój sp. z o.o., mające na celu optymalizację działalności innowacyjnej Grupy ENEA.

14 grudnia ENEA Nowa Energia sp. z o.o. nabyła od Solartech by Maybatt sp. z o.o. 100% udziałów w spółkach SUN ENERGY 7 sp. z o.o. i GPK Energia sp. z o.o.*

16 grudnia ENEA S.A. nabyła od ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 99,93% udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Obornikach oraz 71,11% udziałów w spółce Miejska Energetyka Cieplna Piła.

*15 kwietnia 2022 r. odbyły się Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników SUN Energy 7 oraz GKP Energia sprawie połączenia przez przejęcie z ENEA Nowa Energia (spółka przejmująca). Połączenie nastąpi z dniem wpisania uchwał połączeniowych do KRS.

Wyniki wyszukiwania