Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

Nasz model biznesowy

Dostarczamy kompleksowe produkty i usługi energetyczne przeszło 2,6 mln Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w całej Polsce.

 • 102-6

Będąc wiceliderem segmentu wytwarzania energii elektrycznej, istotnie przyczyniamy się do wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz do rozwoju gospodarki. Prowadzimy działalność biznesową w czterech głównych obszarach, co jest możliwe dzięki skoordynowanej współpracy wyspecjalizowanych, autonomicznych w sensie cywilnoprawnym, spółek. Obszary te stanowią:

17,5 tys.

Pracowników

21,2 mld zł

przychodów

3,6 mld zł

zysku (EBITDA)

Udział w EBITDA w 2021 r.: 798 mln zł

 • Produkcja węgla kamiennego
 • Sprzedaż węgla kamiennego
 • Zabezpieczenie bazy surowcowej dla Grupy

Udział w EBITDA w 2021 r.: 1602 mln zł

 • Wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o węgiel kamienny, biomasę, gaz, wiatr, wodę i biogaz
 • Wytwarzanie ciepła
 • Przesyłanie i dystrybucja ciepła
 • Obrót energią elektryczną

Udział w EBITDA w 2021 r.: 1393 mln zł

 • Dostarczanie energii elektrycznej
 • Planowanie i zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej, w tym przyłączanie nowych Klientów
 • Eksploatacja, konserwacja i remonty sieci dystrybucyjnej
 • Zarządzanie danymi pomiarowymi

Dystrybucja energii elektrycznej

Dystrybucja ciepła

Udział w EBITDA w 2021 r.: -125 mln zł

Obrót detaliczny:

 • Obrót energią elektryczną i paliwem gazowym na rynku detalicznym
 • Oferta produktowa i usługowa dostosowana do potrzeb Klientów
 • Całościowa obsługa Klienta

Obrót hurtowy:

 • Optymalizacja portfela kontraktów hurtowych energii elektrycznej i paliwa gazowego
 • Działania na rynkach produktowych
 • Zapewnienie dostępu do rynków hurtowych

Obrót detaliczny

Obrót hurtowy

 • 102-4
mapaaktywaeneaObszarroboczy1 mapaaktywaeneaObszarroboczy1

Elektrownie: Kozienice, Połaniec

Elektrociepłownia Białystok, MEC Piła, PEC Oborniki, ENEA Ciepło Serwis, ENEA Ciepło

Biogazownie: Gorzesław, Liszkowo

21 elektrowni
wodnych

Farmy wiatrowe: Bardy, Darżyno, Baczyna

LW „Bogdanka”

 • EW Trzebiatów II [0,315 MWe]
 • EW Trzebiatów I [0,2 MWe]
 • EW Rejowice [2 MWe]
 • EW Płoty [0,18 MWe]
 • EW Likowo [0,945 MWe]
 • EW Prusinowo [0,135 MWe]
 • EW Gucisz [0,132 MWe]
 • EW Międzylesie [0,2 MWe]
 • EW Kamienna [0,96 MWe]
 • EW Bledzew [0,932 MWe]
 • EW Podgaje [2,352 MWe]
 • EW Jastrowie [1,752 MWe]
 • EW Ptusza [1,32 MWe]
 • EW Dobrzyca [1,89 MWe]
 • EW Koszyce [1,28 MWe]
 • EW Oborniki [0,5 MWe]
 • EW Żur [7,04 MWe]
 • EW Gródek [3,888 MWe]
 • EW Koronowo [24,8 MWe]
 • EW Tryszczyn [4 MWe]
 • EW Smukała [4 MWe]
 • Wskaźnik własny 1
 • Wskaźnik własny 2
 • 102-7

Wydobycie

23,1%

udziału w polskim rynku węgla energetycznego

432 mln ton

potencjału wydobywczego 4 obszarów koncesyjnych

9,9 mln ton

produkcji węgla netto

Lubelski Węgiel „Bogdanka”, kontrolowany przez Grupę ENEA (posiadającą łącznie 66% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej spółki), jest jednym z liderów krajowego rynku producentów węgla kamiennego, wyróżniającym się wynikami finansowymi, wydajnością wydobycia oraz planami udostępnienia nowych złóż. Odbiorcami jego produktów są przede wszystkim podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej, w tym spółki wytwórcze Grupy ENEA.

Wytwarzanie

6,3 GW

całkowitej mocy zainstalowanej

443 MW

mocy zainstalowanej w OZE

26,4 TWh

całkowitego wytwarzania energii netto

Produkcja energii odbywa się w elektrowniach: w Kozienicach (11 wysokosprawnych i zmodernizowanych bloków energetycznych) i Połańcu (7 bloków węglowych oraz największy na świecie blok opalany wyłącznie biomasą), w elektrociepłowniach w Białymstoku, Pile i Obornikach, na farmach wiatrowych w miejscowościach Bardy, Darżyno i Baczyna, w 21 elektrowniach wodnych oraz w biogazowniach w Gorzesławiu i Liszkowie.

Dystrybucja

2,7 MW

mocy zainstalowanej w OZE

121,3 tys. km

linii dystrybucyjnych wraz z przyłączami

20,3 TWh

dostarczonej energii

Dystrybucją energii elektrycznej, a także rozbudową i konserwacją niezbędnej infrastruktury sieciowej zajmuje się ENEA Operator. Spółka jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, z czego wynikają określone obowiązki ustawowe, związane m.in. z przyłączaniem nowych odbiorców oraz z rozbudową infrastruktury w odpowiedzi na wzrost zapotrzebowania na moc.

Obrót

2,6 mln

Klientów

24,5 TWh

sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego Klientom detalicznym

32

Biura Obsługi Klienta, w tym jedno mobilne

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej i paliwa gazowego jest realizowana przez ENEA S.A. za pośrednictwem opiekunów Klientów i partnerów handlowych na terenie całego kraju oraz przez ENEA Centrum w imieniu ENEA S.A., tj. 31 nowoczesnych Biur Obsługi Klienta (BOK), Salon Sprzedaży, mobilne biuro obsługi Klientów (mBOK) oraz Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK). Łącznie ENEA S.A. dostarcza produkty i usługi ponad 2,6 mln Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych.

Kreowanie wartości przedsiębiorstwa

Budujemy pozycję rynkową w oparciu o zestaw wymiernych i niewymiernych korzyści proponowanych Klientom. Ich pozyskiwaniu oraz satysfakcji służą m.in. łączenie produktów i usług w atrakcyjne pakiety oraz ciągły rozwój działań na rzecz bezawaryjności dostaw energii.

Zarówno przyjęty model zwiększania wartości Grupy, jak i sposób, w jaki kreuje ona wartość dla Klientów, wprost wynikają z misji oraz wizji przedsiębiorstwa.

enea_misja-wizja enea_misja-wizja

Stawiamy na zrównoważoną transformację budującą wzrost wartości Grupy. ENEA będzie rozwijała odnawialne źródła energii. Specjalizacją firmy będą magazyny energii, jako technologia kluczowa dla zapewnienia stabilności OZE i budowania bezpieczeństwa energetycznego.

Dodatkowe informacje na temat kreowania wartości przedsiębiorstwa zawarto w sekcji Nowe linie biznesowe.

Wyniki wyszukiwania