Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

Działania na rzecz efektywności energetycznej

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • Wskaźnik własny 8

Naszym głównym priorytetem w sferze efektywności energetycznej jest ograniczanie strat energii elektrycznej powstających w procesie jej dystrybucji.

ENEA Operator realizuje założenia inicjatywy Realizacja kompleksowych działań wpływających na ograniczenie różnicy bilansowej, stanowiącej część Strategii Obszaru Dystrybucji Grupy Kapitałowej ENEA, jak również wdraża Program ograniczania różnicy bilansowej w ENEA Operator Sp. z o.o.

Na poziomie całej organizacji realizowana jest Polityka efektywności energetycznej Grupy Kapitałowej ENEA.

Na lata 2022-2024 zaplanowano następujące inicjatywy na rzecz efektywności energetycznej:

 1. opracowanie i  aktualizację bazy wiedzy o wykonanych lub przygotowywanych przedsięwzięciach efektywnościowych dla spółek Grupy ENEA,
 2. określenie założeń systemu premiowania propozycji działań proefektywnościowych,
 3. analizę możliwości i celowości wdrożenia w Grupie Systemu Zarządzania Energią i Gospodarką Energetyczną.

Od 2019 r. w Grupie ENEA istnieje zespół ds. efektywności energetycznej, którego zadaniem jest koordynacja współpracy poszczególnych spółek w tym zakresie. Zespół m.in.:

 • udziela wsparcia w analizach możliwości i celowości wdrożenia nowych działań lub inicjatyw z obszaru efektywności energetycznej,
 • współuczestniczy przy okresowej aktualizacji Polityki efektywności energetycznej Grupy Kapitałowej ENEA i jej załączników,
 • współuczestniczy przy tworzeniu i okresowej aktualizacji opracowań wynikających z obowiązku informacyjnego w rozumieniu wspomnianej polityki,
 • bierze udział w opiniowaniu propozycji dokumentów legislacyjnych,
 • współuczestniczy w tworzeniu systemu premiowania propozycji działań proefektywnościowych.
 • Wskaźnik własny 32

49,6 mln zł* – nakładów inwestycyjnych w obszarze efektywności energetycznej w 2021 r.

*Nie uwzględniono spółek ENEA Centrum, ENEA Trading, MR „Bogdanka” i RG „Bogdanka”, dla których brak danych.

 • 302-1
 • E-P2

Zużycie energii elektrycznej przez Grupę ENEA

*Nie uwzględniono nieruchomości, dla których brak szczegółowych danych na temat zużycia energii (np. ze względu na rozliczanie się przez spółki z administratorami w formie ryczałtu), a także potrzeb sieciowych ENEA Operator. Dla spółek RG „Bogdanka” i MR „Bogdanka” brak danych.

Zużycie energii elektrycznej [MWh]* 2019 2020 2021
2 660 204 2 415 110 2 893 177
w tym ze źródeł odnawialnych 67 776
*Nie uwzględniono nieruchomości, dla których brak szczegółowych danych na temat zużycia energii (np. ze względu na rozliczanie się przez spółki z administratorami w formie ryczałtu), a także potrzeb sieciowych ENEA Operator. Dla spółek RG „Bogdanka” i MR „Bogdanka” brak danych.

Dodatkowo Grupa:

enea_new-03 enea_new-03

Wyniki wyszukiwania