Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

Oddziaływania środowiskowe Grupy ENEA

  • 303-1
  • 413-2

Grupa ENEA nie oddziałuje na otoczenie w formie większego niż przeciętne wykorzystania zasobów współdzielonych ze społecznościami lokalnymi lub wpływu na współdzielone zasoby.

Wszystkie oddziaływania Grupy na środowisko są monitorowane i minimalizowane przez jednostki spółek odpowiedzialne za jego ochronę. Ich ograniczaniu służą także działania wpisujące się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, promującą optymalizację zużycia zasobów. Jednak pomimo spełniania wszystkich wymagań prawnych i dochowywania należytej staranności, całkowite wyeliminowanie wpływu działalności wydobywczej i wytwórczej na otoczenie nie jest możliwe. Wówczas, w razie potrzeby, dokonywane są działania naprawcze i/lub wypłacane rekompensaty. Dodatkowo, organizacja prowadzi szereg zróżnicowanych projektów społecznych adresowanych do środowisk lokalnych.

  • 413-2
  • 306-1

Działalność Grupy ENEA może narażać społeczności lokalne na m.in. następujące czynniki:

enea_new-04 enea_new-04

W przypadku poważnej awarii elektrowni w Połańcu lub w Kozienicach istnieje ryzyko negatywnego oddziaływania na lokalną społeczność z uwagi na stosowane w tych zakładach substancje niebezpieczne. Działania ograniczające możliwość wystąpienia awarii to przede wszystkim utrzymywanie we właściwym stanie infrastruktury technicznej oraz przestrzeganie procedur.

Wyniki wyszukiwania