Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

Realizowane działania i inwestycje

Nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne
[mln zł]
Wykonanie
IV kw. 2020
Wykonanie
IV kw. 2021
Wykonanie IV kw. 2021
/ Plan IV kw. 2021
Wykonanie
2020
Wykonanie
2021
Wykonanie 2021
/ Plan 2021
Plan 2021 Plan 2022
Wydobycie 117,9 242,5 168,0% 613,8 452,8 75,8% 597,7 679,0
Wytwarzanie 185,9 155,6 83,9% 548,0 444,2 78,1% 568,8 612,7
Dystrybucja 428,5 446,0 182,0% 1 176,2 1 032,7 114,6% 901,3 1 264,4
Wsparcie i inne 71,4 26,0 57,2% 103,3 50,7 11,5% 440,1 645,0
Razem 803,7 870,1 140,2% 2 441,3 1 980,4 79,0% 2 507,9 3 201,1

Inwestycje związane z ochroną środowiska

Wyniki wyszukiwania