Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

Działania strategiczne w obszarze dystrybucji

Zgodnie z zaktualizowaną strategią rozwoju Grupy, w kolejnych latach ENEA Operator będzie się koncentrować m.in. na przekształceniu swojej infrastruktury w tzw. inteligentną sieć (Smart Grid) oraz dostosowaniu sieci dystrybucyjnej do zmian powodowanych przez dynamiczny wzrost liczby i mocy źródeł rozproszonych, w szczególności poprzez przebudowę sieci pasywnej (jednokierunkowej) w aktywną (dwukierunkową). Umożliwi to świadczenie nowych usług przez użytkowników sieci elektroenergetycznej, w tym sprzedawców energii, ale także zwiększy niezawodność dostaw, m.in. ze względu na decentralizację systemu oraz zwiększone możliwości w zakresie magazynowania energii i zdalnego monitoringu sieci. Ważnymi kierunkami działań będą ponadto rozwój sieci dystrybucyjnej w celu zaspokojenia zapotrzebowania odbiorców na moc i energię elektryczną oraz przyłączania do sieci nowych podmiotów, a także ograniczanie strat sieciowych.

Wyniki wyszukiwania