Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

Zmiany klimatu a strategia rozwoju Grupy ENEA

Realizacja strategii to dla naszej firmy nie tylko szansa biznesowa, ale także możliwość odpowiedzi na kluczowe wyzwania, przed którymi stoją różne sfery społeczeństwa i gospodarki, np. obszary rolnicze, szczególnie wrażliwe na nieplanowane przerwy w dostawach energii elektrycznej oraz złą jakość powietrza.

Kluczowym czynnikiem rozwoju koncernu będzie odejście od energetyki węglowej w kierunku zeroemisyjnych odnawialnych źródeł energii. Proces ten będzie determinowany nie tylko czynnikami ekonomicznymi i technologicznymi, ale w równym stopniu naszym dążeniem do zrównoważonego rozwoju.

Marcin Pawlicki

Wiceprezes Zarządu ENEA S.A. ds. Operacyjnych

Zamierzamy świadomie wdrażać najnowsze rozwiązania z poszanowaniem opinii interesariuszy. Szczególne miejsce w kontekście rozwoju nowych aktywów wytwórczych będą zajmować lokalne społeczności oraz tereny wiejskie. Realizacja strategii to dla naszej firmy nie tylko szansa biznesowa, ale także możliwość odpowiedzi na kluczowe wyzwania, przed którymi stoją różne sfery społeczeństwa i gospodarki, np. obszary rolnicze, szczególnie wrażliwe na nieplanowane przerwy w dostawach energii elektrycznej oraz złą jakość powietrza. Planowane działania pozwolą na pobudzenie rozwoju gospodarczego oraz wdrożenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, co umożliwi osiągnięcie celów klimatycznych zapisanych w Polityce energetycznej Polski do 2040 r.

Na potrzeby prac nad nową strategią rozwoju nie przeprowadziliśmy analizy odporności dotychczasowego modelu biznesowego i strategii z uwzględnieniem różnych scenariuszy związanych z klimatem.

Główne filary rozwoju Grupy ENEA w obszarze społeczno-klimatycznym:

enea_new-07 enea_new-07

Wyniki wyszukiwania