Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

Kluczowe wydarzenia w Grupie ENEA

Oprócz przyjęcia w grudniu ub.r. nowej strategii rozwoju, w 2021 r. zrealizowaliśmy szereg inicjatyw, które w kolejnych latach będą miały istotne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju Grupy oraz jej wpływu na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko:

  1. 5 stycznia ENEA S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz TAURON Polska Energia S.A. podpisały list intencyjny, którego celem jest nawiązanie strategicznej współpracy związanej z przyszłymi projektami inwestycyjnymi w zakresie morskiej energetyki wiatrowej na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego.
  2. 11 marca ENEA S.A. podpisała umowę z Krakowskim Holdingiem Komunalnym S.A. na sprzedaż 424 GWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
  3. 30 czerwca ENEA Innowacje sp. z o.o. podpisała umowę ramową o współpracy z NCBR Investment Fund ASI S.A.
  4. 23 lipca ENEA S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., TAURON Polska Energia S.A., Energa S.A. oraz Skarb Państwa zawarły porozumienie dotyczące współpracy w zakresie wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Wyniki wyszukiwania