Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

3. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej jednostki dominującej

Zarząd

Stan na

Stan na

31 grudnia 2021 Powołanie 31 grudnia 2020 Powołanie
Prezes Zarządu Paweł Szczeszek Paweł Szczeszek 30 czerwca 2020 r.
Członek Zarządu ds. Finansowych Rafał Mucha Rafał Mucha 21 grudnia 2020 r.
Członek Zarządu ds. Handlowych Tomasz Siwak Tomasz Siwak 17 sierpnia 2020 r.
Członek Zarządu ds. Korporacyjnych Tomasz Szczegielniak Tomasz Szczegielniak 7 sierpnia 2020 r.
Członek Zarządu ds. Operacyjnych Marcin Pawlicki Marcin Pawlicki 29 października 2020 r.
Członek Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Lech Adam Żak

29 listopada 2021 r.

 

29 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie powołania z tym dniem Pana Lecha Adama Żaka na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Strategii i Rozwoju na wspólną kadencję, rozpoczętą z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Rada Nadzorcza

Stan na Stan na
31 grudnia 2021 Powołanie 31 grudnia 2020 Rezygnacja
Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Włodarski Izabela Felczak-Poturnicka 5 stycznia 2021 r.
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Roman Stryjski Roman Stryjski
Sekretarz Rady Nadzorczej Michał Jaciubek Michał Jaciubek
Członek Rady Nadzorczej Dorota Szymanek 7 stycznia 2021 r. Rafał Włodarski
Członek Rady Nadzorczej Maciej Mazur Maciej Mazur
Członek Rady Nadzorczej Piotr Mirkowski Piotr Mirkowski
Członek Rady Nadzorczej Paweł Koroblowski Paweł Koroblowski
Członek Rady Nadzorczej Tomasz Lis 18 listopada 2021 r. Ireneusz Kulka 16 września 2021 r.
Członek Rady Nadzorczej Mariusz Pliszka Mariusz Pliszka
Członek Rady Nadzorczej Mariusz Fistek 22 grudnia 2021 r.

 

4 stycznia 2021 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej z funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej oraz członkostwa w Radzie Nadzorczej ENEA S.A. z dniem 5 stycznia 2021 r.

7 stycznia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. dokonało wyboru na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ENEA S.A. Pana Rafała Włodarskiego.

7 stycznia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, na mocy której z tym samym dniem w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A. powołana została Pani Dorota Szymanek.

15 września 2021 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie Pana Ireneusza Kulki, że z dniem 16 września 2021 r. rezygnuje z funkcji członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. oraz Przewodniczącego Komitetu ds. Audytu.

18 listopada 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, na mocy której z tym samym dniem w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A. X kadencji powołany został Pan Tomasz Lis.

21 grudnia 2021 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Mariusza Fistka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. z dniem 22 grudnia 2021 r.

10 marca 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, na mocy której z tym samym dniem w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A. X kadencji powołany został Pan Radosław Kwaśnicki.

Wyniki wyszukiwania