Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

42. Zatrudnienie

Rok zakończony
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Stanowiska robotnicze 9 941 10 243
Stanowiska nierobotnicze 7 329 6 998
Razem 17 270 17 241

Dane zawarte w tabeli przedstawiają zatrudnienie w etatach. Stanowiska menadżerskie zostały zakwalifikowane do stanowisk nierobotniczych.

Bardziej szczegółowe informacje na temat zatrudnienia znajdują się w sekcji Odpowiedzialne kształtowanie miejsca pracy.

Wyniki wyszukiwania