Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

41. Umowy koncesyjne na świadczenie usług publicznych

Przedmiotem prowadzonej przez Grupę Kapitałową działalności jest przede wszystkim wytwarzanie energii elektrycznej, dystrybucja energii elektrycznej, obrót energią elektryczną oraz produkcja i sprzedaż węgla. 

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, za koncesjonowanie, regulację działalności przedsiębiorstw energetycznych i zatwierdzanie taryf odpowiada Prezes URE.

Data obowiązywania umowy koncesyjnej
ENEA S.A. ENEA
Operator Sp. z o.o.
ENEA
Wytwarzanie Sp. z o.o.
ENEA Trading Sp. z o.o. MEC Piła Sp. z o.o. PEC
Sp. z o.o.
ENEA Ciepło
Sp. z o.o.
ENEA
Elektrownia Połaniec S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
Obrót energią elektryczną 31 grudnia 2025 31 grudnia 2030 31 grudnia 2030 1 września 2028 31 grudnia 2030
Obrót paliwami gazowymi 31 grudnia 2030 31 grudnia 2030 10 stycznia 2029
Obrót gazem ziemnym z zagranicą 31 grudnia 2030
Obrót ciepłem 30 września 2028
Dystrybucja energii elektrycznej 1 lipca 2030
Wytwarzanie energii elektrycznej 31 grudnia 2030 31 grudnia 2030 30 listopada 2028 1 listopada 2025
Wytwarzanie energii cieplnej 31 grudnia 2025 31 grudnia 2025 31 grudnia 2025 30 września 2028 1 listopada 2025
Przesyłanie i dystrybucja ciepła 31 grudnia 2025 31 grudnia 2025 31 grudnia 2025 30 września 2028 1 listopada 2025
Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Bogdanka” objętego obszarem górniczym „Puchaczów V” z 6 kwietnia 2009 r. 31 grudnia 2031
Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Lubelskie Zagłębie Węglowe – obszar K-3″ objętego obszarem górniczym „Stręczyn” z 17 czerwca 2014 r. 17 lipca 2046
Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Ostrów” położonego na terenie gmin: Ludwin, Łęczna, Ostrów Lubelski, Puchaczów, Sosnowica, Uścimów w województwie lubelskim z 17 listopada 2017 r. 31 grudnia 2065
wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Lubelskie Zagłębie Węglowe – obszar K-6 i K-7” położonego na terenie gminy Cyców, w powiecie łęczyńskim w województwie lubelskim z 20 grudnia 2019 r. 31 grudnia 2046
poszukiwanie i rozpoznawanie węgla kamiennego – kokosowego typu 34 i 35 w obszarze badań „Łaszczów” z 30 listopada 2021 r. 29 grudnia 2025

Działalność górnicza spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w zakresie gospodarczego wydobywania kopaliny węgla kamiennego musi odbywać się zgodnie z przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego. 

Wyniki wyszukiwania