Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

W tabeli poniżej przedstawiono obowiązujące na 31 grudnia 2021 r. istotne gwarancje bankowe w ramach umowy zawartej przez ENEA S.A. z Bankiem PKO BP S.A. do wysokości limitu określonego w umowie. 

Zestawienie udzielonych gwarancji wg stanu na 31 grudnia 2021 r. 

Data udzielenia gwarancji Data obowiązywania gwarancji Podmiot na rzecz którego udzielono gwarancji Bank – wystawca Kwota udzielonej gwarancji w tys. zł
4 sierpnia 2021 r. 15 lipca 2023 r. Vastint Poland sp. z o.o. PKO BP S.A. 1 045
4 sierpnia 2021 r. 15 lutego 2022 r. Unikoff sp. z o.o. PKO BP S.A. 2 600
1 lipca 2020 r. 30 czerwca 2022 r. Szpital Kliniczny im. H.
Święcickiego w Poznaniu
PKO BP S.A. 1 281
Suma udzielonych gwarancji bankowych  4 926 

Zestawienie udzielonych gwarancji wg stanu na 31 grudnia 2020 r. 

 

Data udzielenia gwarancji Data obowiązywania gwarancji Podmiot na rzecz którego udzielono gwarancji Bank – wystawca Kwota udzielonej gwarancji w tys. zł
12 sierpnia 2018 r. 16 maja 2021 r. Górecka Projekt Sp. z o.o. PKO BP S.A. 2 109
1 lipca 2020 r. 30 czerwca 2022 r. Szpital Kliniczny im. H.
Święcickiego w Poznaniu 
PKO BP S.A. 1 281
Suma udzielonych gwarancji bankowych 3 390

Wartość pozostałych gwarancji udzielonych przez Grupę na 31 grudnia 2021 r. wynosi 13 963 tys. (na 31 grudnia 2020 r. 16 303 tys. zł).

Wyniki wyszukiwania