Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2021 r.

ribbon

44. Zabezpieczenia ustanowione na aktywach i inne ograniczenia

Ograniczenia w dysponowaniu i zabezpieczenia ustanowione na aktywach Grupy oraz inne zabezpieczenia

Lp. Nazwa jednostki Tytuł zabezpieczenia Rodzaj zabezpieczenia Podmiot na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie Zadłużenie na 31 grudnia 2021 Zadłużenie na 31 grudnia 2020 Okres na jaki ustanowiono zabezpieczenie
1. ENEA Serwis  Zabezpieczenie umowy na udzielenie gwarancji kontraktowych Weksel in blanco WUPRINŻ S.A.  14 14 14 września 2022 r.
2. ENEA Serwis  Zabezpieczenie umowy na udzielenie gwarancji kontraktowych Weksel in blanco PGL Lasy Państwowe  31 31 grudnia 2020 r.
3. ENEA Serwis  Zabezpieczenie umowy na udzielenie gwarancji kontraktowych Weksel in blanco STRABAG Sp. z o.o.  30 30 09 stycznia 2023 r.
4. ENEA Serwis  Zabezpieczenie umowy na udzielenie gwarancji kontraktowych Weksel in blanco STRABAG Sp. z o.o.  30 30 17 października 2023 r.
5. ENEA Serwis  Zabezpieczenie umowy na udzielenie gwarancji kontraktowych Weksel in blanco STRABAG Sp. z o.o.  25 25 17 października 2023 r.
6. ENEA Serwis  Zabezpieczenie umowy na udzielenie gwarancji kontraktowych Weksel in blanco STRABAG Sp. z o.o.  10 25 20 stycznia 2022 r.
7. ENEA Serwis  Zabezpieczenie umowy na udzielenie gwarancji kontraktowych Weksel in blanco STRABAG Sp. z o.o.  2 20 stycznia 2022 r.
8. PEC Oborniki  Zabezpieczenie pożyczki Weksel in blanco, cesja wierzytelności WFOŚiGW  403 706 20 czerwca 2023 r.
9. PEC Oborniki  Zabezpieczenie pożyczki Weksel in blanco, cesja wierzytelności WFOŚiGW  1 058 1 158 20 września 2028 r.
10. ENEA Ciepło  Zabezpieczenie pożyczki Weksel in blanco NFOŚiGW  34 387 41 327 20 grudnia 2026 r.
11. ENEA Ciepło  Zabezpieczenie kredytu Weksel in blanco PKO BP S.A.  434 1 303 30 czerwca 2024 r.
12. ENEA Ciepło  Zabezpieczenie kredytu Weksel in blanco ING Bank Śląski S.A.  1 019 1 969 12 listopada 2026 r.
13. LW Bogdanka  Zabezpieczenie pożyczki Weksel in blanco, cesja wierzytelności WFOŚiGW  7 942 11 008 31 lipca 2024 r.
14. MEC Piła ENEA  Zabezpieczenia pożyczek Weksle in blanco, cesje wierzytelności przeniesienie własności EUA na mocy umowy (zabezpieczenie niepieniężne) WFOŚiGW  2 000 2 952 20 czerwca 2023 r.
15. Elektrownia Połaniec  Przewłaszczenie EUA na zabezpieczenie IRGIT  do odwołania
16. ENEA Nowa Energia  Zabezpieczenie czynszu dzierżawnego Blokada środków na rachunku bankowym Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa
476 476 10 grudnia 2022 r.

Poza ograniczeniami opisanymi w tabeli powyżej, ograniczenia dotyczące środków pieniężnych opisano w nocie 25.

Wyniki wyszukiwania